Общинска избирателна комисия Твърдица


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Твърдица, 04.11.2023

ОТНОСНО: Приемане и публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г.

Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ с вх. № 198/04.11.2023 г., подписано от Петко Борисов Ненов, упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов, представляващ ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г.

Към заявлението са приложени:  списък на упълномощените представители, представен на хартиен и на електронен носител в Excel формат.

Списъкът на упълномощените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За упълномощените представители са изпълнени  изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 год. и ОИК следва да публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 77-МИ от изборните книжа.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК - Твърдица

 

 Р  Е  Ш  И:

 

Приема и публикува списък с 2 /двама/  представители на ПП ГЕРБ на интернет страницата на ОИК - Твърдица при спазване изискванията за защита на личните данни  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г.  

 

 Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от ИК.

 

 

 

 

 

Председател: Милена Стоилова Димитрова

Секретар: Кадрин Хасанов Хасанов

* Публикувано на 04.11.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 178-МИ / 20.11.2023

    относно: Определяне на упълномощен член на ОИК Твърдица, които да присъства при отпечатването на чувалите и повторно преброяване на бюлетините във връзка с административна дело №424/2023г.

  • № 177-МИ / 20.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Твърдица, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

  • № 176-МИ / 15.11.2023

    относно: Заявление за освобождаване като общински съветник от Иван Георгиев Петров избран от листата на ПП БЗНС

всички решения