16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Твърдица, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 17 септември 2019 г. от 9:00 ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019г. до 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията – гр. Твърдица, пл.„Свобода”№ 1

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите да се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК. 

 

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 16.09.2019г. от 18:00ч.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 14.09.2019г. от 17.30ч.

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 12.09.2019г. от 18.00ч.

07.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 07.09.2019г. от 17.30ч.

06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 oктомври 2019 г.   e от 09.00 ч. до 17.00 ч.  всеки ден / вкл. почивни дни и официални празници / в Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен, намираща се в административната сграда на Община Твърдица, на адрес: град Твърдица, площад Свобода № 1.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 43 / 16.09.2019

    относно: постъпило Заявление с Вх.№34/16.09.2019 за регистрация от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 г.

  • № 42 / 16.09.2019

    относно: Постъпило Заявление с Вх.№33/16.09.2019 за регистрация от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за кмет на кметства – гр. Шивачево, с. Сборище, с. Бяла паланка,с. Боров дол, с. Оризари, с. Жълт бряг на 27.10.2019 г.

  • № 41 / 16.09.2019

    относно: Постъпило Заявление с Вх.№32/16.09.2019 за регистрация от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.

всички решения