11.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Твърдица обявява адреса си за кореспонденция за периода след седмия ден на обявяване от резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове:

гр. Твърдица, обл. Сливен, пл. „Свобода” №4, централен вход, ет.3

05.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 05.11.2019г. от 17:30ч.

04.11.2019

Съобщение

На основание чл. 87, ал.1, т.26 и т.27 от Изборния кодекс ОИК - Твърдица публикува протоколите си от иборите за кметове проведени на 03.11.2019 год. 

За кмет на кметство Сборище

кмет на кметство Сборище

За кмет на кметство Шивачево

кмет на кметство Шивачево

За кмет на Община

кмет на Община

02.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 02.11.2019г. от 17:30ч.

02.11.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1368/01.11.2019 год. и Решение №993-МИ/07.09.2019 год. на ЦИК, ОИК-Твърдица публикува графични файлове на одобрени бюлетини за всички видове избор, за изборите насрочени за 03 ноември 2019 година.

 

Бюлетина за кмет на Община

Бюлетина за кмет на кметство Сборище

Бюлетина за кмет на кметство Шивачево

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 01.11.2019г. от 17:30ч.

01.11.2019

Съобщение

ГРАФИК

 

за предаване на избирателни списъци, бюлетини, изборни книжа и материали от Общинска администрация и представител на ОИК – Твърдица на СИК на територията на общината в събота 02.11.2019 г. деня преди изборите за кметове, общински съветници, които ще се проведат на 03.11. 2019 г.

 

 

І. ПО СЕЛИЩА В ОБЩИНАТА

 

 1. Бяла паланка – 13:00 часа
 2. Жълт бряг – 13:25 часа
 3. Боров дол – 13:50 часа
 4. Шивачево – 14:25 часа
 5. Близнец – 15: 25 часа
 6. Червенаково – 15:45 часа
 7. Оризарe – 16:05 часа
 8. Сборище – 16:25 часа
 9. Твърдица – 17:00 часа – първа секция

                      17:10 часа – втора секция

                      17:20 часа – трета секция

                      17:30 часа – четвърта секция

                      17:40 часа – пета секция

                      17:50 часа – шеста секция

                      18:00 часа – седма секция

31.10.2019

Съобщение

В изборите за кмет на община и за кметове на кметства на територията на град Твърдица, които ще се проведат на 03.11.2019 г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кандидатските листи, участващи в съответния избор:

 1. За Кмет на община - застъпници и упълномощени представители на:
  • ПП ГЕРБ
  • Коалиция „ БСП за България “
 2. За Кмет на кметство Шивачево - застъпници и упълномощени представители на:
  • ПП ГЕРБ
  • Местна коалиция  НФСБ ( ВМРО – БНД )
 3. За Кмет на  кметство Сборище - застъпници и упълномощени представители на:
  • ПП ГЕРБ
  • Коалиция „ БСП за България “
29.10.2019

Съобщение

На основание чл.87,ал.1, т. 29 от ИК, Общинска избирателна комисия – Твърдица насрочва втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в Община Твърдица за 03.11.2019 г.

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 29.10.2019г. от 18:00ч.

28.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 28.10.2019г. от 18:00ч.

28.10.2019

Съобщение

На основание чл. 87, ал.1, т.26 и т.27 от Изборния кодекс ОИК - Твърдица публикува протоколите си от иборите за общински съветници и кметове проведени на 27.10.2019 год. 

За общински съветници:

ПРОТОКОЛ ОС.pdf

За кмет на община:

ПРОТОКОЛ КО.pdf

За кмет на кметство Оризари:

ПРОТОКОЛ КК ОРИЗАРИ.pdf

За кмет на кметство Сборище:

ПРОТОКОЛ КК СБОРИЩЕ.pdf

За кмет на кметство Шивачево:

ПРОТОКОЛ КК ШИВАЧЕВО.pdf

За кмет на кметство Боров дол:

ПРОТОКОЛ КК БОРОВ ДОЛ.pdf

За кмет на кметство Бяла паланка:

ПРОТОКОЛ КК БЯЛА ПАЛАНКА.pdf

За кмет на кметство Жълт бряг:

ПРОТОКОЛ КК ЖЪЛТ БРЯГ.pdf

 

 

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 26.10.2019г. от 18:00ч.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 25.10.2019г. от 18:00ч.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 23.10.2019г. от 17:30ч.

23.10.2019

Съобщение

                                                                                                         Приложение №1

 

ГРАФИК

 за предаване на избирателни списъци, бюлетини, изборни книжа и материали от Общинска администрация и представител на ОИК – Твърдица на СИК на територията на общината в събота 26.10.2019г. деня преди изборите за кметове и общински съветници, които ще се проведат на 27.10. 2019г.

 

І. ПО СЕЛИЩА В ОБЩИНАТА 

 1. Бяла паланка – 13:00 часа
 2. Жълт бряг – 13:25 часа
 3. Боров дол – 13:50 часа
 4. Шивачево – 14:25 часа
 5. Близнец – 15: 25 часа
 6. Червенаково – 15:45 часа
 7. Оризари – 16:05 часа
 8. Сборище – 16:25 часа
 9. Твърдица – 17:00 часа – първа секция

                      17:10 часа – втора секция

                      17:20 часа – трета секция

                      17:30 часа – четвърта секция

                      17:40 часа – пета секция

                      17:50 часа – шеста секция

                      18:00 часа – седма секция

 

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 22.10.2019г. от 18:00ч.

19.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Община Твърдица са предприети необходимите действия за създаване на условия за гласуване на хората с увреждания в съответствие с изискванията на чл.10 ал.1 от ИК и Решение № 953-МИ от 04.09.2019г. на ЦИК:

 

1.Определени са подходящите секции за гласуване на инвалиди:

 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 202400002- гр. Твърдица, пл. Свобода № 8

 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 202400011- гр.Шивачево, ул. Деньо Еленски № 5

 

2.Осигурени са табели и обозначителни знаци за избирателните секции за гласуване на хора с увреждания;

3.Осигурен е специализиран автомобил за превоз на инвалиди в деня на изборите.

 1. Избирателите с увреждания могат да гласуват в друга избрана от тях подходяща секция - съгласно т.3 от Решение № 953-МИ от 04.09.2019г. на ЦИК.

 

 Определени са дежурни в деня на изборите за заявки за помощ в изборния ден - 27 октомври 2019г. от 7.00 до 20.00 ч. на тел.  0454   4-23-15

 

17.10.2019

Съобщение

ОИК Твърдица уведомява всички заинтересовани, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе в Община Твърдица, гр. Твърдица, пл. „Свобода”, НЧ  „Св. Св. Кирил и Методий” – кино салон.

Обучението ще се проведе на 23.10.2019 г. (сряда) от 14:00 часа

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 17.10.2019г. от 18:00ч.

12.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 12.10.2019г. от 17:00ч.

10.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 11.10.2019г. от 17:30ч.

08.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 08.10.2019г. от 18:00ч.

06.10.2019

Съобщение

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 30.09.2019г. от 18:00ч.

28.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 28.09.2019г. от 17:00ч.

26.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 26.09.2019г. от 12:30ч

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 25.09.2019г. от 18:00ч.

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 24.09.2019г. от 18:00ч.

18.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 18.09.2019г. от 18:00ч.

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Твърдица, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 17 септември 2019 г. от 9:00 ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019г. до 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията – гр. Твърдица, пл.„Свобода”№ 1

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите да се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК. 

 

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 16.09.2019г. от 18:00ч.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 14.09.2019г. от 17.30ч.

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 12.09.2019г. от 18.00ч.

07.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 07.09.2019г. от 17.30ч.

06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 oктомври 2019 г.   e от 09.00 ч. до 17.00 ч.  всеки ден / вкл. почивни дни и официални празници / в Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен, намираща се в административната сграда на Община Твърдица, на адрес: град Твърдица, площад Свобода № 1.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 155 / 26.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник от Общински съвет Твърдица и обявяване на избран за общински съветник, следващия в листата на местна коалиция НФСБ /ПП ВМРО-БНД/

 • № 154 / 02.10.2020

  относно: ОТНОСНО: Изпращане на запитване до КПКОМПИ за окончателен отговор за влизане в сила на Решение № РС-340-20-096 от 16.09.2020г.

 • № 153 / 02.10.2020

  относно: ОТНОСНО: Разглеждане и обсъждане на Решение № РС-340-20-096 от 16.09.2020 г. на Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

всички решения