09.11.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Твърдица обявява адреса си за кореспонденция за периода след седмия ден на обявяване от резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове:

гр. Твърдица, обл. Сливен, пл. „Свобода” №4, централен вход, ет.3

28.10.2015

Съобщение

На основание чл.87,ал.1, т. 29 от ИК, Общинска избирателна комисия – Твърдица насрочва втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в Община Твърдица за 01.11.2015г.

28.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

 

за предаване на избирателни списъци, бюлетини, изборни книжа и материали от Общинска администрация и представител на ОИК – Твърдица на СИК на територията на общината в събота 31.10.2015 г. деня преди изборите за кмет на община и кметове на кметства, които ще се проведат на 01.11. 2015 г.

 

 І. ПО СЕЛИЩА В ОБЩИНАТА

 

 1. Бяла паланка – 12:00 часа
 2. Жълт бряг – 12:35 часа
 3. Боров дол – 13:05 часа
 4. Шивачево – 13:50 часа
 5. Близнец – 14: 45 часа
 6. Сърцево – 15:10 часа
 7. Червенаково – 15:35 часа
 8. Оризари – 16:05 часа
 9. Сборище – 16:35 часа
 10. Твърдица – 17:00 часа – първа секция

                            17:10 часа – втора секция     

                            17:20 часа – трета секция

                            17:30 часа – четвърта секция

                            17:40 часа – пета секция

                            17:50 часа – шеста секция

                            18:00 часа – седма секция

27.10.2015

Съобщение

На основание чл. 87, ал.1, т.26 и т.27 от Изборния кодекс ОИК - Твърдица публикува протоколите си от иборите за общински съветници и кметове проведени на 25.10.2015 год. и Национален референдум

За общински съветници

https://cik.is-bg.net/upload/45033/%D0%9E%D0%A11.png, https://cik.is-bg.net/upload/45034/%D0%9E%D0%A11.png, https://cik.is-bg.net/upload/45035/%D0%9E%D0%A1+2.png, https://cik.is-bg.net/upload/45037/%D0%9E%D0%A1+4.png, https://cik.is-bg.net/upload/45038/%D0%9E%D0%A1+5.png, https://cik.is-bg.net/upload/45039/%D0%9E%D0%A1+6.png, https://cik.is-bg.net/upload/45040/%D0%9E%D0%A1+7.png, https://cik.is-bg.net/upload/45041/%D0%9E%D0%A1+8.png, https://cik.is-bg.net/upload/45042/%D0%9E%D0%A1+9.png, https://cik.is-bg.net/upload/45043/%D0%9E%D0%A1+10.png

За кмет на община

https://cik.is-bg.net/upload/45044/%D0%9A%D0%9E+1.png, https://cik.is-bg.net/upload/45045/%D0%9A%D0%9E+2.png, https://cik.is-bg.net/upload/45046/%D0%9A%D0%9E+3.png, https://cik.is-bg.net/upload/45048/%D0%9A%D0%9E+4.png, https://cik.is-bg.net/upload/45050/%D0%9A%D0%9E+5.png, https://cik.is-bg.net/upload/45051/%D0%9A%D0%9E+6.png

За кмет на кметство Оризари

https://cik.is-bg.net/upload/45052/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E1.png, https://cik.is-bg.net/upload/45053/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E2.png, https://cik.is-bg.net/upload/45054/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E3.png, https://cik.is-bg.net/upload/45055/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E4.png, https://cik.is-bg.net/upload/45056/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E5.png, https://cik.is-bg.net/upload/45057/%D0%9A%D0%9A+%D0%9E6.png

За кмет на кметство Сборище

https://cik.is-bg.net/upload/45058/%D0%9A%D0%9A+%D0%A11.png, https://cik.is-bg.net/upload/45060/%D0%9A%D0%9A+%D0%A12.png, https://cik.is-bg.net/upload/45062/%D0%9A%D0%9A+%D0%A13.png, https://cik.is-bg.net/upload/45063/%D0%9A%D0%9A+%D0%A14.png, https://cik.is-bg.net/upload/45064/%D0%9A%D0%9A+%D0%A15.png, https://cik.is-bg.net/upload/45065/%D0%9A%D0%9A+%D0%A16.png

За кмет на кметство Шивачево

https://cik.is-bg.net/upload/45066/%D0%9A%D0%9A+%D0%A81.png, https://cik.is-bg.net/upload/45067/%D0%9A%D0%9A+%D0%A82.png,  https://cik.is-bg.net/upload/48045/%D0%9A%D0%9A+%D0%A83.png , https://cik.is-bg.net/upload/45069/%D0%9A%D0%9A+%D0%A84.png, https://cik.is-bg.net/upload/45070/%D0%9A%D0%9A+%D0%A85.png, https://cik.is-bg.net/upload/45071/%D0%9A%D0%9A+%D0%A86.png

За кмет на кметство Боров дол

https://cik.is-bg.net/upload/45072/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%941.png, https://cik.is-bg.net/upload/45073/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%942.png, https://cik.is-bg.net/upload/45074/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%943.png, https://cik.is-bg.net/upload/45075/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%944.png, https://cik.is-bg.net/upload/45076/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%945.png, https://cik.is-bg.net/upload/45077/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%946.png

За кмет на кметство Бяла паланка

https://cik.is-bg.net/upload/45080/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F1.png, https://cik.is-bg.net/upload/45081/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F2.png, https://cik.is-bg.net/upload/45083/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F3.png, https://cik.is-bg.net/upload/45084/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F4.png, https://cik.is-bg.net/upload/45085/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F5.png, https://cik.is-bg.net/upload/45086/%D0%9A%D0%9A+%D0%91%D0%9F6.png

За кмет на кметство Жълт бряг

https://cik.is-bg.net/upload/45087/%D0%9A%D0%9A+%D0%961.png, https://cik.is-bg.net/upload/45088/%D0%9A%D0%9A+%D0%962.png, https://cik.is-bg.net/upload/45089/%D0%9A%D0%9A+%D0%963.png, https://cik.is-bg.net/upload/45090/%D0%9A%D0%9A+%D0%964.png, https://cik.is-bg.net/upload/45091/%D0%9A%D0%9A+%D0%965.png, https://cik.is-bg.net/upload/45092/%D0%9A%D0%9A+%D0%966.png

За кмет на кметство Червенаково

https://cik.is-bg.net/upload/45093/%D0%9A%D0%9A+%D0%A71.png, https://cik.is-bg.net/upload/45094/%D0%9A%D0%9A+%D0%A72.png, https://cik.is-bg.net/upload/45095/%D0%9A%D0%9A+%D0%A73.png, https://cik.is-bg.net/upload/45096/%D0%9A%D0%9A+%D0%A74.png, https://cik.is-bg.net/upload/45097/%D0%9A%D0%9A+%D0%A75.png, https://cik.is-bg.net/upload/45098/%D0%9A%D0%9A+%D0%A76.png

Национален референдум

https://cik.is-bg.net/upload/45099/%D0%A01.png, https://cik.is-bg.net/upload/45100/%D0%A02.png

22.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

 

за предаване на избирателни списъци, бюлетини, изборни книжа и материали от Общинска администрация и представител на ОИК – Твърдица на СИК на територията на общината в събота 24.10.2015 г. деня преди изборите за кметове, общински съветници и национален референдум, които ще се проведат на 25.10. 2015 г.

 

 

І. ПО СЕЛИЩА В ОБЩИНАТА

 

 1. Бяла паланка – 12:00 часа
 2. Жълт бряг – 12:35 часа
 3. Боров дол – 13:05 часа
 4. Шивачево – 13:50 часа
 5. Близнец – 14: 45 часа
 6. Сърцево – 15:10 часа
 7. Червенаково – 15:35 часа
 8. Оризари – 16:05 часа
 9. Сборище – 16:35 часа
 10. Твърдица – 17:00 часа – първа секция 

                             17:10 часа - втора секция

                             17:20 часа - трета секция

                             17:30 часа - четвърта секция

                             17:40 часа - пета секция

                             17:50 часа - шеста секция

                             18:00 часа - седма секция                  

22.10.2015

Съобщение

Общкинска избирателна комисия Твърдица уведомява, че в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателя може да упражни правото си на глас въз основа на издадено от МВР удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. Действията, които следва да се извършат за получаване на удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс може да видите ТУК.

22.10.2015

Съобщение

На Вниманието на секционни избирателни комисии на територията на Община Твърдица.

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите и коалициите, могат да присъстват и наблюдават изборите в свободно избрани от тях секции.

Методическите указания могат да се изтеглят от тук - https://www.cik.bg/bg/mi2015/documents

 

19.10.2015

Съобщение

На основание указания на ЦИК- София, получени с писмо , изх. № МИ-15-1426/19.10.2015, публикуваме сканирани копия на образците на всички бюлетини за изборите за общински съветници, кмет на община Сливен и кметове на кметства, които ще се произведат на 25.10.2015 година.

 

Образец на бюлетина за общински съветници

https://cik.is-bg.net/upload/28728/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82+1.png

https://cik.is-bg.net/upload/28732/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%A1.2png.png

Образец на бюлетина за кмет на община

https://cik.is-bg.net/upload/28736/%D0%9A%D0%9E.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Боров дол

https://cik.is-bg.net/upload/28745/%D0%9A%D0%9A%D0%91.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Бяла паланка

https://cik.is-bg.net/upload/28756/%D0%9A%D0%9A%D0%B1%D0%BF.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Шивачево

https://cik.is-bg.net/upload/28795/%D0%9A%D0%9A%D0%A8.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Жълт бряг

https://cik.is-bg.net/upload/28799/%D0%9A%D0%9A%D0%96%D0%91.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Оризари

https://cik.is-bg.net/upload/28802/%D0%9A%D0%9A%D0%9E.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Сборище

https://cik.is-bg.net/upload/28804/%D0%9A%D0%9A%D0%A1.png

Образец на бюлетина за кмет на кметство Червенаково

https://cik.is-bg.net/upload/28807/%D0%9A%D0%9A%D0%A7.png

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г., могат да направят заявка за транспортиране до избраната от тях секционна избирателна комисия на следните телефони на общинска администрация:

0454 42311,0454 42315 и в сградата на Общинска администрация - Твърдица, пл."Свобода" № 1.

Заявката може да бъде направена до края на изборния ден на 25.10.2015 г.

 Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и т. 3 и т. 4 от Решение №1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение № 74-МИ от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ОИК Твърдица съвместно с Общинска Администрация Твърдица, определят СИК, в която гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването:

СЕКЦИЯ №202400002, с адрес: гр.Твърдица,пл.”Свобода” № 8,

СЕКЦИЯ №202400003, с адрес: гр.Твърдица,пл.”Свобода” № 8

СЕКЦИЯ №202400011, с адрес: гр.Шивачево,ул.”Деньо Еленски ” №5.

13.10.2015

Съобщение

ОИК – Твърдица определи датата и мястото за провеждане на обученията на СИК на Община – Твърдица, както следва:

На 20.10.2015 г. от 12:00 ч. в Община Твърдица, гр. Твърдица, пл. Свобода, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” – малка зала.

25.09.2015

Съобщение

График за 24 – часови дежурства в периода от 25.09.2015 година до 03.10.2015 година, както следва:

 

Дата

Дежурни членове

Имена

     

От 17:00 часа - 25.09.15г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 27.09.15 г.

2. Член

Анета Атанасова - Стоянова

 

3. Член

Милена Димитрова

     

От 09:00 часа - 27.09.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 28.09.15 г.

2. Член

Радка Михова

 

3. Член

Пенка Койчева

     

От 09:00 часа - 28.09.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 29.09.15 г.

2. Зам. председател

Мария Иванова - Стоянова

 

3. Член

Йорданка Кирова

     

От 09:00 часа - 29.09.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 30.09.15 г.

2. Член

Димитър Добрев

 

3. Член

Даниела Боярова - Димитрова

     

От 09:00 часа - 30.09.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 01.10.15 г.

2. Член

Цони Чотов

 

3. Член

Стефан Азманов

     

От 09:00 часа - 01.10.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 02.10.15 г.

2. Зам. председател

Мария Иванова - Стоянова

 

3. Член

Йорданка Кирова

     

От 09:00 часа - 02.10.15 г.

1. Председател

Даниела Георгиева

до 09:00 часа - 03.10.15 г.

2. Член

Милена Димитрова

 

3. Член

Анета Атанасова - Стоянова

 

Определи Даниела Георгиева председател на ОИК - Твърдица, тел. номер: 0894535778 за връзка с дежурните членове.

 

20.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК –Твърдица, в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от Общинска избирателна комисия Твърдица на 23.09.2015г. от 17,30 часа в сградата н а Община Твърдица, пл.Свобода №1 ет.1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

/Даниела Георгиева/

СЕКРЕТАР:                      

/Пенка Койчева/

20.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 21.09.2015г. от 13.00ч.

19.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 20.09.2015г. от 13.00ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

/Даниела Георгиева/

СЕКРЕТАР:                      

/Пенка Койчева/

14.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Твърдица, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г. от 9:00 ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г. до 18:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията – гр. Твърдица, пл.„Свобода”№ 1

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите да се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

         Електронна таблица във формат EXCEL:

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа Общината, където е заявен за регистрация кандидата Населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)
               
               
               
               
14.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 15.09.2015г. от 18.00ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

/Даниела Георгиева/

СЕКРЕТАР:                      

/Пенка Койчева/

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 14.09.2015г. от 18.00ч.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 13.09.2015г. от 18.00ч.

 

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Твърдица ще се проведе заседание на 12.09.2015г. от 18.00ч.

10.09.2015

Съобщение

 Общинска избирателна комисия - Твърдица ще се проведе заседание на 11.09.2015г. от 18.00ч.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Твърдица, търси:

1. Специалист - експерт - с висше образование и компюьтърна компетентност;

2. Технически сътрудник с компютърни умения;

Документите се приемат в срок от 10.09.2015г. до 18.00ч. на 13.09.2015г., на адрес: гр.Твърдица пл.Свобода №1 ет.1 в ОИК - Твърдица.

09.09.2015

Съобщение

 Общинска избирателна комисия - Твърдица ще се проведе заседание на 10.09.2015г. от 18.00ч.

08.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в Местни избори 2015 год. за общински съветници и за кметове на община и населено място започва от 08.00 часа на 10.09.2015 год.

         Документите ще се приемат в сградата на Община Твърдица пл.”Свобода” №1 вход Главен или Източен.

         Приемането на документи ще се извършва всеки календарен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.

         Краен срок за подаване на документи е 18.00 ч. на 14.09.2015 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 183 / 03.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Твърдица за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО” пликове с избирателни списъци и други книжа, заедно с книжата в тях за извършване на проверка за нарушение на правилата за гласуване и Изборния кодекс от провеждането на местни избори на 01 ноември 2015 г. на територията на община Твърдица

 • № 182 / 03.11.2015

  относно: Заявление от Петко Борисов Ненов с Вх.212/03.11.2015 г. от листата на ПП ГЕРБ

 • № 181 / 03.11.2015

  относно: Молба от Атанас Христов Атанасов с Вх.211/03.11.2015 г. от листата на ПП ГЕРБ

всички решения